Zákaz vstupu do haly 25. 3. 2022

V termínu 2 hodiny před utkáním a hodinu po utkání je zakázán vstup do nafukovací haly.

25. 3. 2022 (zákaz vstupu 15:00 - 20:00)

Žádáme všechny o dodržování