Valná hromada 12. 11. 2021

Vážení členové AC Mladá Boleslav, z.s.

Dovoluji si Vás pozvat na setkání členů našeho atletického oddílu AC Mladá Boleslav z.s., které bude
současně zasedáním nejvyššího orgánu spolku, a to VALNÉ HROMADY v pátek 12. listopadu 2021 od 18:00 hodin.

Místo: Press centrum FK Mladá Boleslav - U Stadionu 1118, Mladá Boleslav /vstup do Press centra
bude z bruslařského oválu - ne přes restauraci/.
Prezentace členů je od 17:30 hodin.

Program jednání VH:
1) Zahájení - přivítání přítomných, schválení jednacího a volebního řádu, volba pracovního
předsednictva VH, volba mandátové a volební komise.
2) Projednání a schválení programu VH.
3) Zpráva předsedy o činnosti oddílu a jeho hospodaření.
4) Výroční zpráva a účetní uzávěrka za rok 2020.
5) Zpráva revizní komise.
6) Zpráva mandátové komise.
7) Rámcový plán práce 2022.
8) Volba nového výboru a revizní komise AC Mladá Boleslav, z.s. na období 2021 – 2025.
9) Vyhodnocení a odměnění závodníků v ligových soutěžích 2021, vyhlášení nejlepších žáků.
10) Diskuse, oznámení výsledku.
11) Usnesení a závěr.

Předpokládaný závěr VH bude ve 20 hodin.
Jednání bude probíhat podle platných stanov AC Mladá Boleslav, z.s.
Diskuze bude probíhat k jednotlivým bodům programu.
Po zasedání valné hromady bude pro členy AC Mladá Boleslav z.s. připraveno občerstvení.
Pokud máte zájem kandidovat do výboru AC Mladá Boleslav z.s., napište na atletikamb@volny.cz.

Za výbor AC Mladá Boleslav, z.s.
Vladimír Koudelka - předseda oddílu