Přesun tréninků

Rozpis tréninků od 13. 11. 2023 je následující:

Pondělí a středa 15.30 - 17.00 nafukovací hala.
Pátek 15.30 - 17.00 tělocvična na 8. ZŠ (sraz v 15.25 před školou).

V pátek 17. 11. 2023 je trénink zrušen.