Přesun do tělocvičny - přípravja

Od 12. 11. 2019 se přesouváme do tělocvičny na Zdravotní škole.
Časy tréninků od 16:00 do 17:00.
Trenérky Katka, Zuzka, Evička