Účastníci školení rozhodčích 3. třídy a semináře 2. a 3. třídy z našeho oddílu

Noví rozhodčí 3. třídy:
Miler Jiří, Milerová Veronika, Červinka Jáchym, Bečvařík Jan, Knébl Vojtěch, Zachařová Marta - kvalifikace jim platí do roku 2028.

Semináře 2. a 3. třídy a kvalifikaci si do roku 2028 obnovili:
Koudelka Vladimír, Brokenická Michaela, Krčmář David