Rozhodčí

Přehled delegací rozhodčích v roce 2013 na akce řízené LKAS - schválená varianta

viz příloha

Termíny závodů LKAS

V letošním roce jsme byli pověřeni soutěžní komisí LKAS uspořádáním těchto akcí:
23. března - KP v přespolním běhu /80. Ročník běhu Štěpánkou/
22. května - kolo KP družstev žactva
6. června - kolo KP družstev nejmladšího žactva
8. června - 2. kolo KP Jun+ Dor
19. června - kolo KP družstev st. Žactva
30. června - 3. kolo KP družstev mužů a žen

V poslední době se v Mladé Boleslavi žádná významnější soutěž nekonala. Letos jsme měli být pořadateli 2. kola I. ligy skupiny B – M+Ž. S ohledem na konec fotbalové Gambrinus ligy v tomto termínu, jsme byli nuceni od této akce odstoupit.
Jsme však pořadateli soutěží KP družstev dorostu, juniorů a dospělých a také tyto akce jsou náročné na početní obsazení všech disciplin kvalifikovanými rozhodčími. Podrobnější informace o jednotlivých
soutěžích budou ještě oznámeny včas předem.
Věřím, že vám všem záleží na dobrém jménu mladoboleslavské atletiky a na uvedené akce si ve vašem kalendáři uděláte čas.

Vysvětlení k seznamu rozhodčích:
Oranžově jsou označeni rozhodčí, kterým letos končí platnost a ti, kteří z minulých let nemají platnost
obnovenou. To znamená zúčastnit se semináře, na kterém nám bude platnost prodloužena. Oddíl
atletiky LIAZ Jablonec pořádá 6 .a 7.dubna školení a semináře 2. a 3. třídy. Je to vhodná příležitost
účasti na této nabízené akci. Informace úvádím níže. /V materiálech, které jsem obdržel od pana Hromady, nebyly žádné podklady o případném absolvování školení a semináři rozhodčích III. třídy v Mladé Boleslavi v uplynulé době/.

Karel Hoferek
vedoucí úseku rozhodčí

Školení a semináře

Vážení přátelé!

Děkuji všem rozhodčím, kteří mi odpověděli na moji výzvu o kompletaci seznamu členů sboru rozhodčích AC Mladá Boleslav.
Bohužel, podstatná část oslovených, mi ani ze slušnosti neodpověděla. Spolupráci si představuji úplně jinak.
Rád bych vás informoval, že v letošním roce končí kvalifikační třída těmto rozhodčím:

2. třída - Erbenová Věra
Hovorková Jana
Hrnčířová Jitka
Ing. Jílek Milan
Kočí Přemysl
Najman František
Mgr. Schafferová Brigitta
Trnka Petr
Zítka Bohumil

3. třída - Doležal Miroslav
Hlaváč Jiří
Mgr. Kašparová Jana
Bc. Košvancová Kateřina
Koudelka Vladimír
Kyselová Eva
Mgr. Nezbedová Olga
Novotná Eva
Ollé Ludvík
Sedláčková Jiřina
Sedláček Miroslav
Vít Aleš
Žváková Michaela

Atletický oddíl LIAZ Jablonec nad Nisou pořádá odložené školení a seminář rozhodčích 2. a 3. třídy z října příští týden. Posílám vám informaci o této akci, které by bylo vhodné se zúčastnit. Doprava vlastní, ale pokud budete informovat i mne, pokusím se dohodnout s ostatními zájemci na případném obsazení aut, aby byla plně obsazena

Děkuji a těším se na vaši účast.
Karel Hoferek.

POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH.

Vážená sportovní přítelkyně, příteli,

dovolujeme si Vám oznámit, že z pověření Jabloneckého okresního atletického svazu a jeho komise rozhodčích budou uspořádána lektorátem této komise následující školení :

Školení rozhodčích atletiky 3. třídy.

Toto školení je určeno pro zájemce o rozhodování atletických soutěží z řad rodičů závodníků, současných závodníků, atletických funkcionářů bez kvalifikace rozhodčího nebo pro zájemce, které nějakým jiným způsobem atletika oslovuje. Při výkladu je brán zřetel na skladbu posluchačů. Ke školení není nutno přistupovat s jakýmikoliv obavami.

Látka přednášená zkušenými instruktory je věnována základní problematice rozhodování běhů, skoků, vrhu a hodů. Získanou kvalifikaci si je možno zvýšit po dvou letech praxe absolvováním školení rozhodčích 2. třídy, kde je navíc přednášeno o problematice rozhodování vícebojů, startování a chůze.

Základní informace :

Termín školení : Sobota 12. listopadu 2011 – zahájení v 8.30 hodin,
Předpokládané ukončení v 16.00 hodin.

Místo konání : Jablonec nad Nisou, atletická hala na Střelnici.

Místo srazu : Klubovna atletické haly ve 2. patře vstupní budovy.
Místnost bude zřetelně označena.

Podmínky účasti : K tomu, aby se účastník, který zakončí úspěšně školení, stal rozhodčím
3. třídy, musí v roce 2011 dovršit minimálně věk 18 let.
Do kursu budou přijímáni ale i zájemci o jeden nebo o dva roky mladší.

Ti úspěšní účastníci školení, kteří jsou mladší, se stávají tzv. čekateli
na funkci rozhodčího 3. třídy. Dovršením věku 18 ti let se stávají
automaticky rozhodčími 3. třídy.

Školení rozhodčích atletiky 2. třídy.

Toto školení je určeno pro stávající rozhodčí 3. třídy, kteří mají za sebou již dvouletou praxi
v rozhodování atletických disciplín. V roce 2011 musí dovršit minimálně věk 20 let.

Přednášená látka je zaměřena na problematiku rozhodování běhů, skoků, vrhu a hodů. Vedle těchto oblastí bude vysvětlen způsob rozhodování chůze, vícebojů a startování.

Základní informace :

Termín školení : Sobota 12. listopadu 2011 – zahájení v 8.30 hodin,
Předpokládané ukončení v 16.00 hodin.
Neděle 13. listopadu 2011 - zahájení v 9,00 hodin.
Předpokládané ukončení ve 12.00 hodin.

Místo konání : Jablonec nad Nisou, atletická hala na Střelnici.

Místo srazu : Klubovna atletické haly ve 2. patře vstupní budovy.

Seminář rozhodčích atletiky 2. a 3. třídy.

Tento seminář je určen pro stávající rozhodčí 2. a 3. třídy. Absolvováním tohoto doškolení si účastníci prodlouží platnou kvalifikaci rozhodčího o dalších 5 let.

Přednášející instruktor seznámí účastníky s novými změnami v pravidlech atletiky, které vzešly
v platnost v posledních pěti letech. Bude pojednáno rovněž o častějších chybách, které se vyskytují při rozhodování. Vysvětleny budou přirozeně i veškeré dotazy, které se pravidel atletiky týkají.

Základní informace :

Termín školení : Neděle 13. listopadu 2011 – zahájení v 9,00 hodin,
Předpokládané ukončení ve12.00 hodin.

Místo konání : Jablonec nad Nisou, atletická hala na Střelnici.

Místo srazu : Klubovna atletické haly ve 2. patře vstupní budovy.

Informace, které se týkají všech tří akcí :

Školné : Z rozhodnutí vedení Libereckého krajského atletického svazu zájemci
o proškolení složí před započetím kursu částku 50,- Kč na úhradu části
nákladů spojených s pořádáním akce.

Pravidla atletiky : Před zahájením kursu uhradí účastníci, kteří nevlastní nová pravidla
atletiky, částku 70,- Kč na úhradu 1 výtisku platných pravidel atletiky.
Pravidla účastníkům budou předána v závěru školení. O tom, kdo již
vlastní nová pravidla atletiky z roku 2010 má komise rozhodčích
jmenovitý přehled.

Vezměte s sebou : Psací potřeby, event. svačinu a pití.

Pro vzetí do evidence sboru rozhodčích bude na účastnicích požadována
adresa bydliště, telefony, a e-mail (pokud mají k disposici) a datum
narození.

Informace : Případná vysvětlení před zahájením kursu můžete získat telefonicky
u předsedy komise rozhodčích na čísle mobilu 728 073 144.

Do kurzu rozhodčích 3. třídy můžete pozvat iniciativně i jiného zájemce !

Ing. Zbyněk Budínský
předseda komise rozhodčích
Jabloneckého okresního svazu atletiky

Závazné přihlášky : Zašlete nejpozději do úterý 8. listopadu 2011

Bořivoji Všetečkovi,vedoucímu úseku školení KR LKAS, na jeho adresu :

466 04 Jablonec nad Nisou 4, Podlesí 2
nebo e-mailem na internetovou adresu : b.vsetecka@seznam.cz

nebo telefonicky na jeho číslo mobilu : 721 269 332

Rádi bychom se na těchto Vám určených školících akcích s Vámi setkali,
a proto berte toto oznámení o pořádání kursů jako osobní pozvání.

Školení rozhodčích

Vážení přátelé,
pokud vám končí kvalifikace rozhodčího, nebo máte zájem o její zvýšení tak:

Jablonečtí organizátoři školení rozhodčích 2. a 3. třídy připomínají všem, že školení se uskuteční v Jablonci
v termínu:

Školení rozhodčích 3. třídy Sobota 15. října 2011

Školení rozhodčích 2. třídy Sobota 15. října 2011 a neděle 16. října 2011

Seminář rozhodčích 2. a 3. třídy Sobota 15. října 2011 a neděle 16. října 2011

Jestliže se chcete těchto školení zúčastnit, obratem mi to napište, abych mohl informovat pořadatele
a oznámit vám podrobné informace.

Děkuji, Karel Hoferek.

Pozvánka na závody

Ve čtvrtek 8.září od 16:00 hodin se koná na stadionu 3.kolo družstev mladšího žactva. Kdo můžete, přijďte pomoci.
Sraz rozhodčích je v 15:30 hodin.

Karel Hoferek

Důležité pro rozhodčí

Dobrý den.

Obracím se na vás o pomoc při zajištění kontaktů s rozhodčími našeho oddílu.

Pro stávající volební období jsem byl jsem zvolen do výboru oddílu atletiky a dostal jsem na starost komunikaci s rozhodčími a zajišťování jejich účasti na závodech.

Podle pravidel atletiky žádný výkon na jakékoliv úrovni soutěže není platný, pokud ho nezměří kvalifikovaný rozhodčí. Žádná soutěž nemůže proběhnout bez účasti rozhodčích. Proto je i v zájmu oddílu, aby soutěže které se uskuteční v Mladé Boleslavi byly kvalitně a včas obsazeny rozhodčími.

Dostal jsem seznam rozhodčích oddílu, ale bohužel v něm chybí základní údaje pro rychlou komunikaci. Jsou v něm pouze adresy. U některých rozhodčí se mi již podařilo zjistit čísla
telefonů a někde i email, ale to je zlomek v seznamu.

Byl bych velice rád, kdyby se mi podařilo s vaší pomocí vypracovat seznam rozhodčích, který by zajišťoval rychlý kontakt se všemi, kteří jsou rozhodčími, chtějí působit v této funkci a hlavně - zúčastňovat se závodů pořádaných naším oddílem.

Oddíl je v letošní roce pořadatelem pěti soutěží na úrovni kraje. Čtyři jsou pro žáky – dvě už se uskutečnily, a jedna, ta nejnáročnější, proběhne v neděli 5.června dopoledne pro kategorii dorostu a juniorů.

Abych mohl zajistit účast rozhodčích a jejich obsazení na discipliny, dejte mi obratem informaci - zda se závodů 5.června dopoledne zúčastníte
- a zároveň mi pošlete vaše kontaktní údaje /číslo telefonu, případně email - pokud máte. Přes něj je dnes nejspolehlivější a nejlacinější spojení/.

Děkuji vám za pomoc při kompletování seznamu rozhodčích a těším se na setkání a spolupráci s vámi.

Karel Hoferek
Chudopleská 40
293 06 Bradlec

Mobil: +420603162012
Email: karel.hoferek@seznam.cz

Syndikovat obsah