Rozhodčí

Seminář a školení rozhodčích 3. třídy - 25. dubna 2015

Školení a seminář rozhodčích atletiky 3. třídy.

Školení a seminář je určen pro nové a stávající rozhodčí 3. třídy. Absolvováním tohoto doškolení si účastníci prodlouží platnou kvalifikaci rozhodčího o dalších 5 let.
Přednášející instruktor seznámí účastníky s novými změnami v pravidlech atletiky, které vzešly v platnost v posledních pěti letech. Bude pojednáno rovněž o častějších chybách, které se vyskytují při rozhodování. Vysvětleny budou přirozeně i veškeré dotazy, které se pravidel atletiky týkají.

Základní informace :
Termín školení: sobota 25. dubna 2015 – zahájení v 9:00 hodin,
předpokládané ukončení v 16:00 hodin.
Místo konání: Mladá Boleslav - Ústřední stadion

Podmínky účasti: K tomu, aby se účastník, který zakončí úspěšně školení stal rozhodčím 3. třídy, musí v roce 2014 dovršit minimálně věk 18 let.
Do kursu budou přijímáni ale i zájemci o jeden nebo o dva roky mladší.
Ti úspěšní účastníci školení, kteří jsou mladší, se stávají tzv. čekateli na funkci rozhodčího 3. třídy. Dovršením věku 18 ti let se stávají automaticky rozhodčími 3. třídy.

Informace:
Školné: z rozhodnutí vedení úseku školení KR Libereckého krajského atletického
svazu zájemci o proškolení složí před začátkem akce částku:
50,- Kč…………účastníci školení rozhodčích 3. třídy
30,- Kč…………účastníci semináře rozhodčích 3. třídy
na úhradu části nákladů spojených s pořádáním akce.
Pravidla atletiky : Před zahájením kursu uhradí účastníci, kteří nevlastní nová pravidla atletiky, částku 70,- Kč na úhradu 1 výtisku platných pravidel atletiky.
Pravidla účastníkům budou předána v závěru školení.

Vezměte s sebou: psací potřeby, event. svačinu a pití.
Pro vzetí do evidence sboru rozhodčích bude na účastnicích požadována adresa bydliště, telefonu, email /pokud mají k disposic/ a datum narození, /r.č./. Údaje slouží výhradně pro potřeby úseku evidence a nebudou dále předávány mimo orgány Libereckého krajského atletického svazu.

Přihlášky zasílejte obratem, nejpozději do pondělí 20. března 2015 na email: karel.hoferek@seznam.cz nebo telefonicky na 603 162 012.

Pozvánka na soutěže nejmladšího žactva 18.září a 4.října 2014

Vážení přátelé atletiky.

Po prázdninové přestávce a období dovolených vstupujeme do závěru letní sezony. Připomínám poslední dva závody, které pořádáme v Mladé Boleslavi.

Ve čtvrtek 18.září se koná na našem stadionu 3.kolo krajského přeboru LKAS družstev nejmladšího žactva.
Soutěž začíná v 15:30 a předpoklad poslední disciplíny je v 17:15 hodin.
Sraz rozhodčích je do 15:15 hodin v tribuně stadionu.
Hlavní rozhodčí je delegovaná LKAS paní Markéta Pluhařová.

V sobotu 4.října se koná v Mladé Boleslavi finále krajského přeboru LKAS družstev nejmladšího žactva .
Soutěž začíná v 10:00 hodin a poslední disciplína je v 13:35 hodin.
Sraz rozhodčích je v 9:30 hodin v tribuně stadionu.
Hlavní rozhodčí je delegovaná LKAS pan Karel Hoferek.

Věřím, že si na tyto akce uděláte čas a umožníte tím regulérní průběh celé soutěže.
I když se jedná o nejmladší žactvo, určitě si zaslouží kvalitní obsazení rozhodčích.

Prosím o potvrzení vaší účasti-neúčasti. Děkuji!
Karel Hoferek.

Pozvánka na závody 18.června a 21.června 2014

Vážení přátelé atletiky.

Ve středu 18.června se koná na našem stadionu 2.kolo přeboru LKAS družstev starších žáků a žákyň.
Soutěž začíná v 15:30 a poslední disciplína je v 18:50 hodin.
Sraz rozhodčích je do 15:15 hodin v tribuně stadionu.
Hlavní rozhodčí je delegovaná LKAS paní Jaroslava Hlaváčová.

Vím, že se ve všední den nemohou všichni pozvaní dostavit z pracovních důvodů. Přesto se na poslední soutěži sešlo 21 rozhodčích. Děkuji jim a věřím, že znovu přijdou i nyní.

V sobotu 21.června se koná v Mladé Boleslavi 3.kolo II.NL mužů a žen - skupina A.
Soutěž začíná v 10:30 hodin a poslední disciplína je v 15:35 hodin.
Porada rozhodčích je v 10:00 hodin v tribuně stadionu.
Hlavní rozhodčí je delegovaná LKAS paní Pavla Košvancová.

Byl bych rád, kdybychom zajistili maximální počet rozhodčích.
Věřím, že si na tuto akci uděláte čas a umožníte tím regulerní průběh celé soutěže.

Prosím o potvrzení vaší účasti-neúčasti. Děkuji!

Karel Hoferek.

Pozvánka na 22. května 2014

Dobrý den.

Sraz rozhodčích na 1.kolo soutěže družstev je v 15.00 hodin v kanceláři tribuny stadionu
Časový pořad je v menu "propozice".

Zdraví
Karel Hoferek.

Platnost kvalifikací rozhodčích

Je třeba, aby se v tomto roce zúčastnili seminářů rozhodčích všichni rozhodčí s platností končící 14 a méně.

Jméno Příjmení Kval Do

Ústřední rozhodčí
Mgr. Jaroslava Hlaváčová 0 14
Karel Hoferek 0 18
Jindřich Hromada 0 16
Vladimír Legner 0 14
Pavla Košvancová 0 18
Mgr. Markéta Pluhařová 0 14
Miroslav Sedláček 0 14

1.třída
NEMÁME

2.třída
Věra Erbenová 2 16
Jana Hovorková 2 11
Michal Hrnčíř
Jitka Hrnčířová 2 16
Ing. Milan Jílek 2 16
Přemysl Kočí 2 16
Oldřich Navrátil 2 11
Miroslav Sedláček 2 16
Mgr. Brigita Schafferová 2 11
Bc. Hana Suková 2 12
Petr Trnka 2 16
Jaroslav Vacek 2 12
Bohumil Zítka 2 16

3.třída
Libor Dinga 3 11
Miroslav Doležal 3 11
Mgr. Pavla Dvořáčková 3 12
Jan Dvořák 3 13
Martina Francová 3 12
Zbyněk Halíř 3 12
Vladimír Hamáček 3 12
Lukáš Hrnčíř 3 13
Lukáš Hýsek 3 03
Mgr. Jana Kašparová 3 11
Jiří Kejmar 3 12
Mgr. Lenka Komárková 3 14
Kateřina Košvancová 3 11
Vladimír Koudelka 3 11
Eva Kyselová 3 11
Jana Lejsková 3 11
Ing. Martin Matěj 3 12
Ing. Miloslav Mozík 3 12
Ondřej Najman 3 12
Matěj Němeček 3 12
Radka Nečasová 3 12
Olga Nezbedová 3 11
Michaela Nová 3 03
Eva Novotná 3 11
Ludvík Olle 3 11
Mgr. Lenka Pelikánová 3 05
Jiřina Sedláčková 3 11
Helena Svobodová 3 03
Jiří Špaček 3 12
Klára Špačková
Jiří Šnýdr 3 13
Luděk Šolc 3 14
Anna Tomšová 3 12
Ludmila Trnková 3 12
Jiří Vajsejtl 3 14
Libuše Vinšová 3 14
Aleš Vít 3 11
Martin Vokoun 3 07
Ing. Michal Vošvrda 3 12
Jiří Zemjánek 3 12
Veronika Zítková 3 12
Michaela Handrková 3 11

Školení a seminář rozhodčích 3. třídy

Školení rozhodčích atletiky 3. třídy a seminář pro rozhodčí 3. třídy.

Toto školení je určeno pro zájemce o rozhodování atletických soutěží z řad rodičů závodníků, současných závodníků, atletických funkcionářů bez kvalifikace rozhodčího nebo pro zájemce, které nějakým jiným způsobem atletika oslovuje. Při výkladu je brán zřetel na skladbu
posluchačů. Ke školení není nutno přistupovat s jakýmikoliv obavami.
Látka přednášená zkušenými instruktory je věnována základní problematice rozhodování běhů, skoků, vrhů a hodů. Získanou kvalifikaci si je možno zvýšit po dvou letech praxe absolvováním
školení rozhodčích 2. třídy, kde je navíc přednášeno o problematice rozhodování vícebojů, startování a chůze.

Základní informace :
Termín školení a semináře: Sobota 29. března 2014 – zahájení v 8.30 hodin předpokládané ukončení v 16.00 hod.

Místo konání: Mladá Boleslav nebo Kosmonosy /bude upřesněno dle počtu zájemců/.

Podmínky účasti : K tomu, aby se účastník, který zakončí úspěšně školení, stal rozhodčím 3. třídy, musí v roce 2014 dovršit minimálně věk 18 let.
Do kursu budou přijímáni ale i zájemci o jeden nebo o dva roky mladší.
Ti úspěšní účastníci školení, kteří jsou mladší, se stávají tzv. čekateli na funkci rozhodčího 3. třídy. Dovršením věku 18ti let se stávají automaticky rozhodčím 3. třídy.

Seminář je určen pro stávající rozhodčí 3. třídy. Absolvováním tohoto doškolení si účastníci prodlouží platnou kvalifikaci rozhodčího o dalších 5 let.
Přednášející instruktor seznámí účastníky s novými změnami v pravidlech atletiky, které vzešly v platnost v posledních pěti letech. Bude pojednáno rovněž o častějších chybách, které se
vyskytují při rozhodování. Vysvětleny budou přirozeně i veškeré dotazy, které se pravidel atletiky týkají.

Informace:
Školné: Z rozhodnutí vedení úseku školení KR Libereckého krajského atletického svazu zájemci o proškolení složí před započetím kursu částku :
50,- Kč…………účastníci školení rozhodčích 3. třídy
30,- Kč…………účastníci semináře rozhodčích 3. třídy
na úhradu části nákladů spojených s pořádáním akcí.

Vezměte s sebou: Psací potřeby /pero, zápisník/, pravidla atletiky
Pro vzetí do evidence sboru rozhodčích bude na účastnících požadována
adresa bydliště, telefony, e-mail /pokud mají k disposici/, rodné číslo a datum narození. Údaje slouží výhradně pro potřeby úseku evidence a nebudou dále předávány mimo orgány Libereckého krajského atletického svazu a ČAS.

Závazné přihlášky: Zašlete nejpozději do pondělí 10. března 2014
na e-mail: karel.hoferek@seznam.cz,
nebo telefonicky na číslo mobilu 603 162 012.

Po tomto datu budete informováni o přesném místě pořádané akce.

Pokud se již nechcete zúčastňovat atletických akcí a působit ve funkci rozhodčího, oznamte mi to prosím.
Nebudu vás tak dále obtěžovat pozvánkami na závody a upřesní se tím i vedení evidence jak oddílové, tak i krajské a ústřední.

Pozvánka pro rozhodčí

Pozvánka na Přebor LKAS nejmladšího žactva ve vícebojích 28.září 2013.

Pozvánka rozhodčích

Pozvánka pro rozhodčí na 30.6.2013 v příloze.

Pozvánka rozhodčích

Pozvánka pro rozhodčí na 20.6.2013 v příloze.

Pozvánka pro rozhodčí

Pozvánka

na sobotu 8. června 2013 od 10:00 hodin.

Viz příloha !

Karel Hoferek

Syndikovat obsah