Rozhodčí

Seznam rozhodčích MB pro rok 2023 + doporučení semináře

Seznam mladoboleslavských rozhodčích 2018

Seznam mladoboleslavských rozhodčích - viz příloha

Pozvánka na 1.kolo KPD st. žactva 3.května 2018

Dobrý den.

Připomínám soutěž KP LKAS družstev st. žactva dne 3.května 2018. Vzhledem k náročnějšímu časovému pořadu je sraz rozhodčích již ve 14:45 hodin /časový pořad přikládám/. Je třeba plně obsadit rozhodčími sedm komisí. Pokud můžete PŘIJĎTE!! Zároveň vás prosím o odpověď zda přijdete, nebo ne.

Děkuji vám vše, kteří jste se zúčastnili letošních prvních oddílových závodů. Odměna za účast bude vyplacena současně s odměnami 3. května.

Doplňte si ještě do vašeho kalendáře termín oddílových závodů 13. června. Pokud ale sledujete vebové stránky oddílu, tento závod jsem tam uvedl.

Pro informaci ještě přikládám změny pravidel platné od 1.11.2017.

Těším se s vámi na shledanou.

Karel Hoferek

Pozvánka na 3.kolo II.NL mužů a žen v sobotu 13. června 2015

Vážení přátelé.

Děkuji všem, kteří se zúčastnili závodů ve čtvrtek 4. června i těm, kteří se omluvili pro zaneprázdnění.

V sobotu 13. června od 10:30 hodin jsme pořadateli 3.kola II.NL mužů a žen.
Sraz rozhodčích je v 9:45 hodin, předpokládaný konec je v 16:00 hodin.
Hlavní rozhodčí je delegován LKAS pan Karel Hoferek.
Informace o soutěži a časový pořad jsou v příloze.

Jedná se o poslední mistrovskou soutěž v letošním roce na našem stadionu a je třeba zajistit maximální účast. Potvrďte prosím co nejdříve vaši účast nebo neúčast na můj e-mail.

Přeji pěkný den.
Karel Hoferek

Pozvánka na soutěž ve čtvrtek 4. června 2015

Vážení přátelé.

Děkuji vám za účast na sobotních závodech a zároveň vás informuji o dalších.

Ve čtvrtek 4. června od 15:30 hodin, jsme pořadateli 2. kola přeboru LKAS družstev mladšího žactva.
Sraz rozhodčích je do 15:15 hodin, předpokládaný konec je v 18:30 hodin.
Hlavní rozhodčí je delegován LKAS pan Miroslav Sedláček ml.
Informace o soutěži jsou v příloze.

Těšíme se na vaši účast a prosím vás o potvrzení účasti, nebo neúčasti, na můj e-mail.

Poslední letošní soutěž se koná v MB v sobotu 13. června 2015 a je to 3. kolo II. NL mužů a žen. Podrobnosti včas sdělím.

Přeji pěkný den.
Karel Hoferek

Pozvánka na KP juniorů, dorostu a žactva v sobotu 23.května 2015

Vážení přátelé,

nejprve chci poděkovat vám, kteří jste svou přítomností pomohli zajistit zdárný průběh prvních dvou soutěží na dráze. Vaše činnost byla velmi pochvalně hodnocena vedoucími soutěží i vedoucími jednotlivých družstev. Zároveň děkuji i vám, kteří jste na moje pozvání reagovali a omluvili se.

Jak jsem vám dal již dříve na vědomí, uskuteční se na našem stadionu další soutěž a tou je KP jednotlivců juniorstva, dorostu a žactva.

Soutěž se koná v sobotu 23.května 2015. Sraz rozhodčích je v 9:30 hodin, předpokládaný konec je v 16:30 hodin.
Hlavní rozhodčí je delegovaná LKAS paní Markéta Pluhařová.
Znovu se jedná o pořadatelsky velmi náročnou akci!

Protože se mi již několik z vás na tuto akci omluvilo, prosím, abyste zvážili možnost své účasti a oddíl tak mohl zajistit regulérnost přeborů.

Děkuji vám za odpověď o účasti nebo omluvě. Usnadníte tím práci hlavní rozhodčí.

Další soutěž KP družstev mladšího žactva se uskuteční ve čtvrtek 4.června od 15:30 hodin.

Zdraví vás
Karel Hoferek.

Pozvánka pro rozhodčí na soutěže 12. a 14.května 2015

Vážení přátelé atletiky.

Vstupujeme do další sezony na dráze. Informace o soutěžích jsem na naše atletické stránky vložil před měsícem a nyní je upřesňuji.

Hned v úvodu nás čeká náročná zkouška, neboť se jedná o soutěže mládeže, které jsou plánovány na dny pracovní dny.

V úterý 12.května se koná na našem stadionu 1.kolo přeboru LKAS družstev starších žáků a žákyň.
Soutěž začíná v 15:30 a poslední disciplína je v 18:50 hodin.
Sraz rozhodčích je do 15:15 hodin v tribuně stadionu.
Hlavní rozhodčí je delegovaná LKAS paní Jaroslava Hlaváčová.

Ve čtvrtek 14.května se koná na našem stadionu 1.kolo přeboru LKAS družstev nejmladšího žactva.
Soutěž začíná v 15:30 a předpokládaný konec je v 18:00 hodin.
Sraz rozhodčích je do 15:15 hodin v tribuně stadionu.
Hlavní rozhodčí je delegovaná LKAS paní Pavla Košvancová.

V této době jsou ještě mnozí z vás v práci a nebudou se moci dostavit. Pokud to jen trochu půjde, zkuste přijít, byl bych rád kdyby se nás sešlo co nejvíce.

Prosím o potvrzení vaší účasti-neúčasti. Děkuji!

Karel Hoferek.

Omluva ústředním rozhodčím

Omlouvám se za chybu všem uvedeným ÚR v minulé zprávě.
Jejich kvalifikace je platná. Zúčastnili se semináře 9.11.2014
v Turnově.
Děkuji!

Seznam rozhodčích 2015 - prošlé kvalfikace /nutno letos obnovit/

Jméno Příjmení Platnost do

ÚR = 4

Mgr. Jaroslava Hlaváčová 2014
Vladimír Legner 2014
Mgr. Markéta Pluhařová 2014
Miroslav Sedláček 2014

1.tř = 0

2.tř = 11

3.tř = 10 propadlé

Jan Dvořák 2013
Mgr. Jana Kašparová 2011
Vladimír Koudelka 2011
Ludvík Ollé 2011
Michal Suchý ?
Klára Špačková ?
Luděk Šolc 2014
Jiří Vajsejtl 2014
Libuše Vinšová 2014
Aleš Vít 2011
Ing. Michal Vošvrda 2012
Jiří Zemjánek 2012

Seminář a školení rozhodčích 3. třídy - 25. dubna 2015

Školení a seminář rozhodčích atletiky 3. třídy.

Školení a seminář je určen pro nové a stávající rozhodčí 3. třídy. Absolvováním tohoto doškolení si účastníci prodlouží platnou kvalifikaci rozhodčího o dalších 5 let.
Přednášející instruktor seznámí účastníky s novými změnami v pravidlech atletiky, které vzešly v platnost v posledních pěti letech. Bude pojednáno rovněž o častějších chybách, které se vyskytují při rozhodování. Vysvětleny budou přirozeně i veškeré dotazy, které se pravidel atletiky týkají.

Základní informace :
Termín školení: sobota 25. dubna 2015 – zahájení v 9:00 hodin,
předpokládané ukončení v 16:00 hodin.
Místo konání: Mladá Boleslav - Ústřední stadion

Podmínky účasti: K tomu, aby se účastník, který zakončí úspěšně školení stal rozhodčím 3. třídy, musí v roce 2014 dovršit minimálně věk 18 let.
Do kursu budou přijímáni ale i zájemci o jeden nebo o dva roky mladší.
Ti úspěšní účastníci školení, kteří jsou mladší, se stávají tzv. čekateli na funkci rozhodčího 3. třídy. Dovršením věku 18 ti let se stávají automaticky rozhodčími 3. třídy.

Informace:
Školné: z rozhodnutí vedení úseku školení KR Libereckého krajského atletického
svazu zájemci o proškolení složí před začátkem akce částku:
50,- Kč…………účastníci školení rozhodčích 3. třídy
30,- Kč…………účastníci semináře rozhodčích 3. třídy
na úhradu části nákladů spojených s pořádáním akce.
Pravidla atletiky : Před zahájením kursu uhradí účastníci, kteří nevlastní nová pravidla atletiky, částku 70,- Kč na úhradu 1 výtisku platných pravidel atletiky.
Pravidla účastníkům budou předána v závěru školení.

Vezměte s sebou: psací potřeby, event. svačinu a pití.
Pro vzetí do evidence sboru rozhodčích bude na účastnicích požadována adresa bydliště, telefonu, email /pokud mají k disposic/ a datum narození, /r.č./. Údaje slouží výhradně pro potřeby úseku evidence a nebudou dále předávány mimo orgány Libereckého krajského atletického svazu.

Přihlášky zasílejte obratem, nejpozději do pondělí 20. března 2015 na email: karel.hoferek@seznam.cz nebo telefonicky na 603 162 012.

Syndikovat obsah