Profily osob budou postupně doplňovány.

Železná Katarína
1990
400př-1:20.60-2004,trojskok-1035-2008,100př-18.07-2007