Profily osob budou postupně doplňovány.

Vršovský Michal
1974
oštěp.n-4384-1993