Profily osob budou postupně doplňovány.

Křížek Karel
1968
3000př-10:06.27-1986,5000m-15:46.31-1986,3000m-9:12.9-1986