Profily osob budou postupně doplňovány.

Hoferek Karel
1947
funkcionář, ústřední rozhodčí
10km.ch-1:07:25.2-1969,3000př-10:40.0-1971,10000m-36:13.4-1970,1000m-2:38.2-1970